Myterna möter fakta

En förutsättningslös studie av bibliska händelser och platser av Seppo Nurmi, 2006-2014

Huvudsida: www.kosmiska.se

Vänligen, läs först: Inledning , som har följande underrubriker:

Länkarna nedan är till sidor av tre slag:

  1. Vetenskapligt bakgrundsinformation, punkterna A1, A2, ...

  2. Kapitel som berör biblisk historia, punkterna B1, B2, …

  3. Religiösa biteman som ansluter till huvudtemat, X1, ...

Bibliska häldelser och myter

B1.Bibelns Paradis i det forntida Sumer

B2. Bibliska patriarker och sumeriska prästkungar

B3. Noa och syndafloden

B4. Babel och språkförbistringen

B5. Abraham, Sodom och Gomorra

B6. Från Israel till Exodus

B7. Profeterna och kungarna

...

Vetenskapliga betraktelser

A1. Skapelsen i vetenskapens ljus
A2. Istiden och den goda tiden som följer

A3. Översvämningskatastrofer i istidens spår

Något lite extra

 X1. Djävulens historiaObs! Detta är ett pågående projekt, många delar är inte färdiga, eller är bara skisser.
Även det som ser färdigt ut kommer jag att ändra under tidens lopp.