Historia
   Några dykningar i historia-ämnet
ABC
Om alfabetets historia

Undersökning om alfabetets ursprung. Den här undersökningen är ytlig och ännu inte helt genomgången för alla alfabetets tecken. Den försöker ändå ge en bild om vår västerländska alfabets upphov, om inte på långa vägar komplett bild. För det mesta finner man de äldsta spåren i Egypten, därifrån fenicierna fick förslag till sina skrivtecken. Detta leder i omvägar via Grekland till Rom och vårt alfabet. I några fall kanske finns äldre spår till forntidens Babylon och Sumer. Den delen har jag inte hunnit gå igenom än. Jag har heller inte tagit med de äldre grekisk-minoiska spåren, skrivtecknen som kallas linear-A och linear-B.
 
PRID·KAL·MART
Om skottadagen och romersk kalender

Några noteringar om skottdagens och kalenderns historia, nedtecknade 29 februari 2012. Den här skriften fick sin början från en tvist om skottdagens placering i almanackan. Jag har gått igenom hur vår nuvarande struktur av månadernas längder, och skottdagar, blev till, samt lite mer om de gamla romarnas sätt att anteckna datum och räkna dagar. Jag har också tagit med förklaringen till det romerska systemet att anteckna siffror, vilket egentligen är rätt så enkelt, och bygger på en vardaglig praktik snarare än någon avancerad matematik.
Viking-myten

Det finns inga belägg på existens av något forntida folkslag som kan kallas vikingar. Historikerna tror inte på dem, men myten är seglivad på myters vis. Visst talar forskarna om vikingatid, men bara som benämningen till en historisk epok, 800-1000 e.Kr., vilket motiveras av att epoken har blivit allmänt känt med det namnet. Det är vilseledande och spär på myten förstås. Ordet "viking" myntades i själva verket av ett par nationalromantiska diktverk från 1800-talet, vilka gav det en stor spridning. Därtill kan nämnas att hornen fick vikingen efter en opera-föreställning, där man hade funnit det artistiskt effektivt att sätta horn på vissa av gestalterna. Vi kan lägga all skuld på konsten.
Matkakertomus Kalevan mailta

Olemme matkalla laulun mailla Baltiassa ja muuallakin. Taustatietoa Kalevalan henkilöhahmoille, sekä Suomen kansan, sen sukulaiskansojen, ja naapurikansojen syntyhistoriaan. Tämä on tietenkin kirjoittajan omaa täysin epätieteellistä spekulointia, sisältäen kuitenkin toivon mukaan uusia ja kiintoisia näkökantoja.

Reseberättelse från Kaleva's land

Vi är på en resa bland runosångens ursprungsländer, mest i Baltien. Bakgrundskunskap till persongalleriet i finska eposet Kalevala, samt till finska folkets och närstående folkens ursprung. Detta är självklart bara författarens egna ovetenskapliga spekulationer, men som förhoppningsvis innehåller några nya och intressanta synpunkter. (Här brevid samma på finska.)

Bakgrund till bibliska berättelser

En undersökning om bibliska myter och eventuell verklighet bakom bibelns berättelser. Bygger på intresset om Mesopotamisk forntidshistoria, där vi ofta finner bakgrunden till de myter som är en väsentlig del av vår västerländska kulturhistoria.

Texten här behandlar alltså bibliska berättelser sett ur vetenskapens, och inte alls ur den bibliska trons, synvinkel.
Myterna är inte historia, men de var ändå det tidigaste sättet att bevara kunskap från en generation till en annan. En del myter bär därför spår av historiska händelser. Här skisseras en möjlig idéhistorisk utveckling, utgående från några av de mest intressanta berättelserna i Bibeln, med ett försök att förstå vilka verkliga händelser och omständigheter som eventuellt kan ligga bakom dem.

Det är ett långsamt växande projekt, bara vissa delar är någorlunda färdiga än.

Obs!  Det finns kanske en anledning att varna religiöst känsliga personer om innehållet, då resultat från historisk forskning sällan överensstämmer med bokstavstro.
Planeter och antikens gudasagor

Planeterna samt solen och månen hade under antiken alla motsvarande gud eller gudinna. Här en lite lättsam beskrivning hur planeterna fick sina namn, och hur de hägde ihop med olika gudom.