Matematik
  Diverse matematiska idéer och övningar
Historisk matematik

När matematik i form av algebra (vilket är ett arabiskt ord) nådde Europa vid slutet av Medeltiden var det via de Italienska handelstäderna. Handel med Österns länder medförde också kulturellt utbyte. De gamla grekernas och indiernas matematiska rön hade studerats av arberna och vidareutvecklats. I Italien dyker nu också upp några begåvade matematiker. Matematik hotade heller inte kyrkans auktoriet, så där var det fritt fram med nya upptäckter.

Jag presenterar här som en kuriositet några av de första matematiska resultaten från Medeltidens slut. Det som presenteras är de historiska lösningarna till algerbraiska ekvationer upp till fjärde graden. Jag följer i presentationen metoder som användes vid den tiden i historien, dock anpassad till en modern form av matematisk presentation. (Det är ungefär i nivån av gymnasiematematik.)

Länk till: Några historiska ekvationer


Musikalisk matematik

Hur hänger skalorna i musiken ihop med matematiken? Man kan kanske lockas tro att allting i musiken är rena harmoniska proportioner. Så är det inte alls. Det visar sig att man måste fuska för att få ihop det.

Länk till: En kort studie i matematisk musikteori
... mer kommer  ...