Teknik
   Teknikhistoria
Datahistoriska minnesanteckningar

Lite om elektronikens och datateknikens historia. Datorer och olika elektroniska prylar har blivit en del av vardagen, till den grad att bakgrunden, hur denna teknik utvecklades, har nästan försvunnit. Här försöker jag beskriva lite hur tidigare faser i vardagstekniken såg ut, för den som var med på resan.

... mer kan komma  ...